Pogodynka - Hunting calendar - Kornice Maciej Wawrzynek
10:48
09:33 15:30
EN
Pogodynka
Location
Charts
Moon phase
Hunting
  Hunting calendar  
 
Zmień miesiąc na:
 
 
In December we hunt for:
 
Jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta

Jelenie sika: byki, łanie i cielęta

Daniele: byki, łanie i cielęta

Sarny: kozy i koźlęta

Dziki: wszystkie

Muflony: tryki, owce i jagnięta

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Zające szaraki i dzikie króliki: również w drodze odłowu

Bażanty: koguty, kury wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy: tylko w drodze odłowu

Słonki: do 21.12

Kaczki: kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: do 21.12

Gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc

Łyski: do 21.12

 
Przez cały rok wolno polować na:
(1) borsuki, tchórze, kuny, jenoty i norkę amerykańską na terenach obwodów łowieckich, na których występuje cietrzew lub głuszec;
(2) piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.
   
Content You suggestion