Pogodynka - Hunting calendar - Kornice Maciej Wawrzynek
03:52
19:47 07:18
EN
Pogodynka
Location
Charts
Moon phase
Hunting
Beekeeping
  Hunting calendar  
 
Zmień miesiąc na:
 
 
In September we hunt for:
 
Jelenie szlachetne: byki

Sarny: kozły

Dziki: wszystkie

Borsuki

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Kuropatwy: od 11.09

Słonki: od 1.09

Kaczki: kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne od 1.09

Łyski

Gołębie grzywacze

Jarząbki

 
Przez cały rok wolno polować na:
(1) borsuki, tchórze, kuny, jenoty i norkę amerykańską na terenach obwodów łowieckich, na których występuje cietrzew lub głuszec;
(2) piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.
   
Content You suggestion